about
openformathens@gmail.com
Sol Prado
12.11.17
subscribe
Chrysanthi Koumianaki & Fanis Kafantaris
25.11.17
fb
KASSANDRAS
18.11.17
Panos Sklavenitis
22.11.17
Hypercomf
29.11.17
Theo Prodromidis
07.12.18
Despoina Chatzipavlidou (postponed)
Eva Giannakopoulou
09.12.18
open form 2.
12.11 - 09.12.17


open form 1.
28.06 - 05.07.17
Athens Subsumption
28.06.17
Nana Sachini
29.06.17
Georges Jacotey
30.06.17
Anna Lascari
02.07.17
Clare Breen
03.07.17
Vasilis Papageorgiou
04.07.17
Adrian Melis
05.07.17